Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy statement bezoeken!

 

Opvang mogelijkheden. 

 

Zelf de opvangmomenten voor uw kind inroosteren: handig en flexibel!

Het oogappeltje hanteert een zeer flexibel haal- en brengbeleid:

·         U haalt en brengt uw kind op de door u met de directie overeengekomen tijdstippen

·         Meldt u uw kind binnen 24 uur voorafgaand aan het overeengekomen brengtijdstip af, dan wordt het aantal overeengekomen opvanguren niet in rekening gebracht

·         U geeft per jaar aan hoeveel uur opvang u wilt reserveren. Deze uren worden verdeeld over de maanden dat uw contract loopt, gerekend over een periode van 12 maanden. U kunt uw urenaantal per jaar bijstellen, zowel naar boven als naar beneden.

·         Aan het eind van elk jaar wordt bekeken hoeveel uren u daadwerkelijk heeft opgenomen. Heeft u meer uren opgenomen dan u gereserveerd had, dan ontvangt u hiervoor een aanvullende factuur. Heeft u daarentegen minder uren opgenomen, dan bent u deze uren kwijt!

·         Op verzoek ontvangt u een overzicht van het aantal op dat moment reeds door u opgenomen uren. Kinderopvang Het Oogappeltje is niet verantwoordelijk voor het teveel of te weinig opnemen van uren

 

Toeslag aanvragen voor kinderopvang

Werken u en uw partner allebei, dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag.
Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag

Let op: Kinderopvangtoeslag kan tot uiterlijk 3 maanden na de start van de opvang worden aangevraagd!

 

Het Oogappeltje Yerseke
Kerkhoekstraat 20
4401 GD Yerseke
T 0113 - 57 4 698

Volg ons ook op
Het Oogappeltje Kapelle
Vroonlandseweg 47 D
4421 BW Kapelle
T 0113 - 34 46 53

Volg ons ook op