Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy statement bezoeken!

Pedagogisch werkplan Christelijk kinderdagverblijf het oogappeltje.

Onze pedagogische werkwijze:
Ons pedagogische werkplan is een aanvulling op ons pedagogisch beleidsplan. In het werkplan zijn een aantal onderwerpen verder uitgewerkt en behandelen we specifieke zaken. Het doel van het pedagogische werkplan is om de ouders te informeren waar de pedagogische accenten op christelijk kinderdagverblijf het oogappeltje liggen en dient bij de omgang met de kinderen als handvat voor de pedagogische medewerkers. Bij het opstellen van het werkplan denken de pedagogisch medewerkers van het oogappeltje actief mee. Het werkplan wordt jaarlijks geëvalueerd en als dit nodig is aangepast. Dit zorgt ervoor dat de inhoud van het werkplan actueel blijft.

Veiligheid

Sfeer / dagindeling:
Het oogappeltje vindt het belangrijk dat kinderen, zich veilig voelen op ons kinderdagverblijf. Wij kijken dan ook individueel naar het wenningsproces van het kind. Het ene kindje kan gemakkelijk zonder mama of papa dan het andere kindje. We communiceren naar de kinderen op een actieve en positieve manier. Voor de baby’s hebben we een ruime grond box gecreëerd waar de baby’s vrij en veilig kunnen bewegen en ontdekken. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen vaste pedagogische medewerksters zien, daarom is er voor gekozen om bij het oogappeltje een vast team te creëren. We vinden het belangrijk om de kinderen op een goede manier te bejegenen, daarom letten we op het taalgebruik om de kinderen op een goede manier aan te spreken en te corriceren. De peuters kunnen in de grote ruimte vrij spelen, knutselen, of samen met de pedagogische leidster een spelletje spelen of boekje lezen. De kinderen gaan vaak naar buiten dit kan in de eigen tuin, maar ook gaan wandelen, bijvoorbeeld naar de bibliotheek, bakker of om fruit. De baby’s gaan als het uitstapje daar geschikt voor is met de peuters mee.

Eten en drinken:
Eten en drinken gebeuren op vaste momenten op de dag. Het is een sociale bezigheid die met de baby’s en de peuters word beleefd. Pedagogische medewerkers stimuleren de kinderen te zeggen wat ze op hun brood willen in plaats van alleen maar te wijzen of te knikken. We leren de kinderen te eten met een vorkje. De pedagogische medewerkers doen bij de kinderen een slab om. Bij het eten en drinken wordt gebid en gedankt

Ruimte en speelgoed:
In de ruimte zijn verschillende hoeken gecreëerd, poppenhoek, auto hoek, keukentje. De grote tafel gebruiken we met de kinderen om er te knutselen, kleien, de kinderen kunnen er puzzelen, of samen een spelletje doen. Er zijn verschillende speelgoedbakken waar de kinderen uit mogen kiezen. Blokken, boerderij, keukenspeelgoed en een trein. Zo kunnen de kinderen individueel of samen kiezen om met een bepaald speelgoed te spelen. Dit stimuleren de pedagogische medewerkers ook naar de kinderen. Baby’s spelen zowel in de grond box als op de vloer waar de peuters spelen. De peuters worden geleerd zachtjes te doen met de baby’s. Als de baby’s in de grote ruimte spelen zit de pedagogische medewerker er altijd bij.

Ontwikkeling van het kind:
Ons kinderdagverblijf vindt het belangrijk dat het kind zich ontwikkelt. Wij bieden de kinderen dan ook uitdagende thema’s aan waar de kinderen iets van leren. B.v.: vormen, lichaamsdelen, groeien van bloemen / planten, kleuren, tellen, fruit, groente… Dit doen we doormiddel van boekjes voorlezen, liedjes zingen, knutselwerkjes maken, plantjes laten planten, grondspelletjes of poppenkast. We koppelen een gewoon thema aan een Bijbels thema: we gebruiken hiervoor b-boekjes van ibb. (internationale Bijbel bond) hieraan zit ook verwerkingsmateriaal en liedjes gekoppeld.

Vaardigheden en zelfvertrouwen

Groepsverband en individueel:
Wanneer de pedagogische medewerker met de kinderen gaan plakken, knippen of verven werken zij soms in een groepje of individueel met een kind. De pedagogische medewerker moedigt de kinderen aan om met een activiteit mee te doen. Wanneer kinderen geen zin hebben in de activiteit die hen door de pedagogisch medewerkers worden aangeboden, mogen zij ook vrij gaan spelen. De kinderen beslissen zelf wanneer ze willen stoppen met knutselen en bepalen hoe ze het maken. De oudere peuters krijgen ook wel eens een opdracht om zo toe te werken naar de basisschool. Wanneer de kinderen klaar zijn met knutselen, hangen de pedagogisch medewerkers de werkjes op om het lokaal gezellig te maken. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen om samen na het spelen het speelgoed op te ruimen. Dit doen ze doormiddel van een liedje.
Liedje:
We ruimen, alles samen op. Ik tel van 1 tot 10,
en als ik klaar met tellen ben,
Dan wil ik niets meer zien,
1,2,3,4,5, ect tot 10.


Kinderen betrekken bij dagelijkse taken:
Peuters worden door pedagogisch medewerkers aangemoedigd en geholpen om zelf hun jas op te hangen of te pakken, zichzelf uit te kleden als ze gaan slapen, zelf hun tanden te poetsen en zelf hun schoenen op de daarvoor bestemde plaats te zetten. De pedagogisch medewerkers geven kinderen bij de uitvoer van taken complimenten, waardoor kinderen trots op zichzelf kunnen zijn. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen van het kind. Ook mogen de kinderen helpen om de tafel aan te zetten, en de juf te helpen om een baby een fles te geven.

Buitenspelen:
Wij vinden het belangrijk dat kinderen, voldoende frisse lucht krijgen en kennis maken met de natuur. Daarom spelen we veel buiten. De kinderen spelen op het dakterras. Het terras is ingericht om te ontdekken, fietsen, rennen en met elkaar te spelen. er is een zandbak, krijtbord, kinderfietsjes. Voor de allerkleinsten is er een afgeschermde hoek waar ze veilig kunnen liggen, rollen en kruipen.

Omgaan met anderen

Rituelen en regels:
Rituelen dragen bij aan het groepsgevoel. Om half 10 gaan we met de kinderen aan tafel, we zingen een welkoms lied, na het bidden met de kinderen gaan we fruit eten en sap drinken. We zingen veel met de kinderen. Ook wordt er tijdens het drinken een boekje voorgelezen. Het boekje en de liedjes hebben te maken met het thema wat we de maand behandelen. Om half 12 gaan we aan tafel om een boterham te eten. Voor het beginnen met de maaltijd en het afsluiten van de maaltijd bidden en danken we ook met de kindjes door middel van een liedje. Kinderen die een middagdutje nodig hebben gaan rond 13.00 uur naar bed. Rond 15.00 uur gaan we aan tafel om te drinken en een koekje / rozijntjes / fruit te eten.

Feest:
Bij verjaardagen van de kinderen of pedagogisch medewerksters worden bij het oogappeltje zeker gevierd. De pedagogische medewerker hangt slingers op en vertelt de kinderen de reden van het feestje en geeft hen de gelegenheid om te trakteren. (de ouder van het kind verzorgt de traktatie) de ouder van het kind mag aanwezig zijn bij het feest. Het kind mag een cadeautje uitzoeken uit een bak met allerlei cadeautjes.

Waarden en normen:
Alle kinderen zijn welkom op het oogappeltje. De pedagogisch medewerkers stemmen hun werkwijze af op waar ieder kind behoefte aan heeft. Er zijn veel verschillen tussen kinderen en ouders vragen vaak hoe de pedagogische medewerker hier mee om gaan. De pedagogisch medewerkers staan open voor iedereen, dus ook voor kinderen die iets anders of meer nodig hebben. Als pedagogisch medewerkers zien dat kinderen niet lekker in hun vel zitten, of als zij vermoeden dat er meer aan de hand is met het kind dan bespreken zij dit met de ouders of de directie. De pedagogisch medewerkers wijzen de kinderen op hun woordgebruik. Wij stimuleren de kinderen Nederlands te praten en geen dialect.

Omdat wij als kinderdagverblijf er voor hebben gekozen om flexibel naar de ouders te zijn. Kunnen ouders hun kinderen de gehele dag brengen en ophalen.

Het Oogappeltje Yerseke
Kerkhoekstraat 20
4401 GD Yerseke
T 0113 - 57 4 698

Volg ons ook op
Het Oogappeltje Kapelle
Vroonlandseweg 47 D
4421 BW Kapelle
T 0113 - 34 46 53

Volg ons ook op