Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy statement bezoeken!

Pedagogisch werkplan Christelijk kinderdagverblijf het oogappeltje.

Onze pedagogische werkwijze:
Ons pedagogische werkplan is een aanvulling op ons pedagogisch beleidsplan. In het werkplan zijn een aantal onderwerpen verder uitgewerkt en behandelen we specifieke zaken.
Het doel van het pedagogische werkplan is om de ouders te informeren waar de pedagogische accenten op christelijk kinderdagverblijf het oogappeltje liggen en dient bij de omgang met de kinderen als handvat voor de pedagogische medewerkers. Bij het opstellen van het werkplan denken de pedagogisch medewerkers van het oogappeltje actief mee. Het werkplan wordt jaarlijks geëvalueerd en als dit nodig is aangepast. Dit zorgt ervoor dat de inhoud van het werkplan actueel blijft.

Veiligheid:

Sfeer / dagindeling:
Het oogappeltje vindt het belangrijk dat kinderen, zich veilig voelen op ons kinderdagverblijf. Wij kijken dan ook individueel naar het wenningsproces van het kind. Het ene kindje kan gemakkelijk zonder mama of papa dan het andere kindje. We communiceren naar de kinderen op een actieve en positieve manier. Voor de baby’s hebben we een ruime grond box gecreëerd waar de baby’s vrij en veilig kunnen bewegen en ontdekken. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen vaste pedagogische medewerksters zien, daarom is er voor gekozen om bij het oogappeltje een vast team te creëren. We vinden het belangrijk om de kinderen op een goede manier te bejegenen, daarom letten we op het taalgebruik om de kinderen op een goede manier aan te spreken en te corriceren. De peuters kunnen in de grote ruimte vrij spelen, knutselen, of samen met de pedagogische leidster een spelletje spelen of boekje lezen.
De kinderen gaan vaak naar buiten dit kan in de eigen tuin, maar ook gaan wandelen, bijvoorbeeld naar de bibliotheek, bakker of om fruit. De baby’s gaan als het uitstapje daar geschikt voor is met de peuters mee.

Eten en drinken:
Eten en drinken gebeuren op vaste momenten op de dag. Het is een sociale bezigheid die met de baby’s en de peuters word beleefd. Pedagogische medewerkers stimuleren de kinderen te zeggen wat ze op hun brood willen in plaats van alleen maar te wijzen of te knikken. We leren de kinderen te eten met een vorkje. De pedagogische medewerkers doen bij de kinderen een slab om. Bij het eten en drinken wordt gebid en gedankt.

Ruimte en speelgoed:
In de ruimte zijn verschillende hoeken gecreëerd, poppenhoek, auto hoek, keukentje. De grote tafel gebruiken we met de kinderen om er te knutselen, kleien, de kinderen kunnen er puzzelen, of samen een spelletje doen. Er zijn verschillende speelgoedbakken waar de kinderen uit mogen kiezen. Blokken, boerderij, keukenspeelgoed en een trein. Zo kunnen de kinderen individueel of samen kiezen om met een bepaald speelgoed te spelen. Dit stimuleren de pedagogische medewerkers ook naar de kinderen. Baby’s spelen zowel in de grond box als op de vloer waar de peuters spelen. De peuters worden geleerd zachtjes te doen met de baby’s. Als de baby’s in de grote ruimte spelen zit de pedagogische medewerker er altijd bij.

Ontwikkeling van het kind:
Ons kinderdagverblijf vindt het belangrijk dat het kind zich ontwikkelt. Wij bieden de kinderen dan ook uitdagende thema’s aan waar de kinderen iets van leren.
B.v.: vormen, lichaamsdelen, groeien van bloemen / planten, kleuren, tellen, fruit, groente… Dit doen we doormiddel van boekjes voorlezen, liedjes zingen, knutselwerkjes maken, plantjes laten planten, grondspelletjes of poppenkast. We koppelen een gewoon thema aan een Bijbels thema: we gebruiken hiervoor b-boekjes van ibb. (internationale Bijbel bond) hieraan zit ook verwerkingsmateriaal en liedjes gekoppeld.

Vaardigheden en zelfvertrouwen

Groepsverband en individueel:
Wanneer de pedagogische medewerker met de kinderen gaan plakken, knippen of verven werken zij soms in een groepje of individueel met een kind. De pedagogische medewerker moedigt de kinderen aan om met een activiteit mee te doen. Wanneer kinderen geen zin hebben in de activiteit die hen door de pedagogisch medewerkers worden aangeboden, mogen zij ook vrij gaan spelen. De kinderen beslissen zelf wanneer ze willen stoppen met knutselen en bepalen hoe ze het maken. De oudere peuters krijgen ook wel eens een opdracht om zo toe te werken naar de basisschool. Wanneer de kinderen klaar zijn met knutselen, hangen de pedagogisch medewerkers de werkjes op om het lokaal gezellig te maken. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen om samen na het spelen het speelgoed op te ruimen. Dit doen ze doormiddel van een liedje.

Liedje:
We ruimen, alles samen op. Ik tel van 1 tot 10, en als ik klaar met tellen ben, Dan wil ik niets meer zien, 1,2,3,4,5, ect tot 10.

Kinderen betrekken bij dagelijkse taken:
Peuters worden door pedagogisch medewerkers aangemoedigd en geholpen om zelf hun jas op te hangen of te pakken, zichzelf uit te kleden als ze gaan slapen, zelf hun tanden te poetsen en zelf hun schoenen op de daarvoor bestemde plaats te zetten. De pedagogisch medewerkers geven kinderen bij de uitvoer van taken complimenten, waardoor kinderen trots op zichzelf kunnen zijn. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen van het kind. Ook mogen de kinderen helpen om de tafel aan te zetten, en de juf te helpen om een baby een fles te geven.

Omgaan met anderen

Rituelen en regels:
Rituelen dragen bij aan het groepsgevoel. Om half 10 gaan we met de kinderen aan tafel, we zingen een welkoms lied, na het bidden met de kinderen gaan we fruit eten en sap drinken. We zingen veel met de kinderen. Ook wordt er tijdens het drinken een boekje voorgelezen. Het boekje en de liedjes hebben te maken met het thema wat we de maand behandelen.
Om half 12 gaan we aan tafel om een boterham te eten. Voor het beginnen met de maaltijd en het afsluiten van de maaltijd bidden en danken we ook met de kindjes door middel van een liedje. Kinderen die een middagdutje nodig hebben gaan rond 13.00 uur naar bed. Rond 15.00 uur gaan we aan tafel om te drinken en een koekje / rozijntjes / fruit te eten.

Feest:
Bij verjaardagen van de kinderen of pedagogisch medewerksters worden bij het oogappeltje zeker gevierd. De pedagogische medewerker hangt slingers op en vertelt de kinderen de reden van het feestje en geeft hen de gelegenheid om te trakteren. (de ouder van het kind verzorgt de traktatie) de ouder van het kind mag aanwezig zijn bij het feest. Het kind mag een cadeautje uitzoeken uit een bak met allerlei cadeautjes.

Waarden en normen:
Alle kinderen zijn welkom op het oogappeltje. De pedagogisch medewerkers stemmen hun werkwijze af op waar ieder kind behoefte aan heeft. Er zijn veel verschillen tussen kinderen en ouders vragen vaak hoe de pedagogische medewerker hier mee om gaan. De pedagogisch medewerkers staan open voor iedereen, dus ook voor kinderen die iets anders of meer nodig hebben. Als pedagogisch medewerkers zien dat kinderen niet lekker in hun vel zitten, of als zij vermoeden dat er meer aan de hand is met het kind dan bespreken zij dit met de ouders of de directie. De pedagogisch medewerkers wijzen de kinderen op hun woordgebruik. Wij stimuleren de kinderen Nederlands te praten en geen dialect.
 

Pedagogisch werkplan Christelijke buitenschoolse opvang het oogappeltje.

Onze pedagogische werkwijze: juli 2013 (opstart van de buitenschoolse opvang).
Ons pedagogische werkplan is een aanvulling op ons pedagogisch beleidsplan. In het werkplan zijn een aantal onderwerpen verder uitgewerkt en behandelen we specifieke zaken.
Het doel van het pedagogische werkplan is om de ouders te informeren waar de pedagogische accenten op christelijk kinderdagverblijf het oogappeltje liggen en dient bij de omgang met de kinderen als handvat voor de pedagogische medewerkers. Bij het opstellen van het werkplan denken de pedagogisch medewerkers van het oogappeltje actief mee. Het werkplan wordt jaarlijks geëvalueerd en als dit nodig is aangepast. Dit zorgt ervoor dat de inhoud van het werkplan actueel blijft. Omdat de buitenschoolse opvang in opstart is zal het pedagogische werkplan meer worden geëvalueerd.

Veiligheid:

Sfeer / dagindeling:
Als team van het oogappeltje vinden wij het belangrijk dat kinderen, zich veilig voelen op onze buitenschoolse opvang. Wij kijken dan ook individueel naar het wenningsproces van het kind. Het ene kind kan gemakkelijk wennen dan het andere kindje. We communiceren naar de kinderen op een actieve en positieve manier. Voor de kinderen hebben wij voldoende speelgoed en een fijne ruimte gecreëerd waar de kinderen vrij en veilig kunnen bewegen en ontdekken.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen vaste pedagogische medewerksters zien, daarom is er voor gekozen om bij het oogappeltje een vast team te creëren.
We vinden het belangrijk om de kinderen op een goede manier te bejegenen, daarom letten we op het taalgebruik om de kinderen op een goede manier aan te spreken en te corrigere.

De kinderen kunnen in de ruimte vrij spelen, knutselen, of samen met de pedagogische leidster of een ander kind een spelletje spelen.
De kinderen gaan vaak naar buiten dit kan in de eigen tuin, maar ook in een speeltuin in de buurt, ook gaan we samen met de kinderen naar bijvoorbeeld naar de bibliotheek, boodschappen doen voor hun activiteit.

Wij vinden veiligheid voor onze kinderen en de pedagogische medewerkers erg belangrijk. Daarom hebben wij richtlijnen opgesteld zoals, na een wc bezoek handen wassen. Neus snuiten in papieren zakdoekjes en hierna handen wassen. Aanstekers en lucifers zijn verboden op ons verblijf. Het is verboden te roken in en rond het verblijf. Wij vullen per maand formulieren in om onze kwaliteit en veiligheid na te lopen. Hierdoor proberen wij de risico’s zo laag mogelijk te houden.

Eten en drinken:
Eten en drinken gebeuren op vaste momenten op de dag. Het is een sociale bezigheid. Pedagogische medewerkers stimuleren de kinderen om zelf hun boterham te smeren en voor gezond beleg te kiezen. Bij de middagmaaltijd wordt gebid en gedankt. De kinderen krijgen na het eten hun eigen washand om hun mond en handen mee te poetsen.

Ruimte en speelgoed:
In de ruimte zijn verschillende hoeken gecreëerd, relaxruimte waar de kinderen kunnen lezen, zitten, met elkaar praten of uitrusten. De grote tafel gebruiken we met de kinderen om er te knutselen, kleien, de kinderen kunnen er puzzelen, of samen een spelletje doen.
Er zijn verschillende speelgoedbakken waar de kinderen uit mogen kiezen. Lego, Playmobil, auto’s ect. Zo kunnen de kinderen individueel of samen kiezen om met een bepaald speelgoed te spelen. Dit stimuleren de pedagogische medewerkers ook naar de kinderen.
Het speelgoed word wekelijks schoongemaakt of verkleedkleding uitgewassen, hiervoor hebben wij lijsten die ingevuld worden.

Vakanties / zomer:
In de vakanties bieden wij de kinderen uitdagende thema’s aan die passen bij de leeftijd van de kinderen. Als we een thema kiezen kijken we naar uitdaging, groepsproces, vermaak, plezier en kennis. De thema’s worden samen met de kinderen en door de kinderen samengesteld. Op warme dagen, zullen wij de kinderen insmeren met zonnebrandcrème en meer drinken aanbieden.

Vaardigheden en zelfvertrouwen

Groepsverband en individueel:
Wanneer de pedagogische medewerker met de kinderen een activiteit organiseert werken zij soms in een groepje of individueel met een kind. De pedagogische medewerker moedigt de kinderen aan om met een activiteit mee te doen. Wanneer kinderen geen zin hebben in de activiteit die hen door de pedagogisch medewerkers worden aangeboden, mogen zij ook vrij gaan spelen. Wanneer de kinderen klaar zijn met hun activiteit, stimuleert de pedagogische medewerker de kinderen zelf hun spullen op te ruimen.

Kinderen betrekken bij dagelijkse taken:
kinderen worden door pedagogisch medewerkers aangemoedigd zoveel mogelijk te helpen met de dagelijkse dingen die er moeten gebeuren denk hierbij aan, zelf je tanden te poetsen en zelf hun schoenen op de daarvoor bestemde plaats te zetten, speelgoed opruimen, helpen met fruit klaar maken, tafeldekken ect. De pedagogisch medewerkers geven kinderen bij de uitvoer van taken complimenten, waardoor kinderen trots op zichzelf kunnen zijn. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen van het kind.

Omgaan met anderen:

Rituelen en regels:
Rituelen dragen bij aan het groepsgevoel. Samen aan tafel eten, samen een spelletje doen, naar elkaar luisteren. Elkaar helpen bij een activiteit die iemand moeilijk vind.

Feest:
Bij verjaardagen van de kinderen of pedagogisch medewerksters worden bij het oogappeltje zeker gevierd. De pedagogische medewerker hangt slingers op en geeft de jarige de gelegenheid om te trakteren. (de ouder van het kind verzorgt de traktatie) er wordt voor het kind gezongen en het kind mag een cadeautje uitzoeken uit een bak met allerlei cadeautjes.

Waarden en normen:
Alle kinderen zijn welkom op het oogappeltje. De pedagogisch medewerkers stemmen hun werkwijze af op waar ieder kind behoefte aan heeft. Er zijn veel verschillen tussen kinderen en ouders vragen vaak hoe de pedagogische medewerker hier mee om gaan. De pedagogisch medewerkers staan open voor iedereen, dus ook voor kinderen die iets anders of meer nodig hebben. Als pedagogisch medewerkers zien dat kinderen niet lekker in hun vel zitten, of als zij vermoeden dat er meer aan de hand is met het kind dan bespreken zij dit met de ouders of de directie. De pedagogisch medewerkers wijzen de kinderen op hun woordgebruik. Wij stimuleren de kinderen Nederlands te praten en geen dialect.

Kinderen met een beperking:
Iedereen is op ons verblijf welkom, ook kinderen met een beperking. Er wordt gekeken of wij als dagverblijf de juiste begeleiding kunnen aanbieden. Het is belangrijk dat alle kinderen met een fijn gevoel van welkom, je mag er zijn, naar ons dagverblijf komen. Wel wordt er gekeken of het kind voor zich zelf of voor een ander geen gevaar is. Er wordt nauw contact gehouden met de ouders / verzorgers van de kinderen.

Vier ogenprincipe

Vier- ogen principe 4-04-2013

Per 1 juli 2013 heeft de wet bepaald dat er op elk kinderdagverblijf het zogenoemde vier – ogen principe moet gelden. Dit betekend in de praktijk dat er twee personen elkaar moeten kunnen zien of horen.

Dit vergt voor ons als kinderdagverblijf zeker een aantal maatregelen. De bedoeling van de maatregels is dat de kinderopvang transparanter wordt. Laat zien als collega waar je mee bezig ben. Durf je collega op bepaald gedrag / handelingen aan te spreken. (Open houding naar elkaar).

Daarom is het goed om met elkaar daar over duidelijke afspraken te maken wat spreken we als team met elkaar af. Wat wij als kinderdagverblijf belangrijk vinden hebben wij in de werkwijze van ons kinderdagverblijf beschreven.

Er komen een aantal aanpassingen t.b.v. het vier – ogen principe. Heel veel dingen doen we al en zal niet nieuw zijn. Alleen staan ze nu op papier zodat het voor anderen ook zichtbaar zal zijn en toetsbaar.

Maatregelen / afspraken t.b.v. het vier – ogen principe:

 • Slaapkamer: als er kinderen naar bed worden gebracht de deur van de slaapkamer open houden. Mochten er al kinderen slapen, en word er een kindje op bed gebracht dan kunnen we via de babyfoon mee horen. Dit betreft ook voor het slapen van de kindjes en er huilt 1 kindje, wat uit bed word gehaald of even wordt getroost.
 • Wc bezoek: moet er een kindje onder begeleiding naar de wc. Deur van de speelruimte openhouden. We willen dit eerst proberen, werkt dit niet goed, omdat kindjes de deur weer dicht doen kunnen wij de deur vervangen door een traphekje. Maar doordat er kou uit komt is het minder fijn in de winter in de speelruimte. ook de wc deur blijft open. De medewerker kan zo mee kijken en mee luisteren.
 • Pauze van de beroepskrachten: Sta je met zijn tweeën op de groep ga je om beurten pauze houden, doordat de medewerker onverwachts kan binnen lopen is dit voldoende. Sta je met drie personen op de groep dan ga je om de beurt pauze houden.
 • Kind – ratio: kun je alleen op de groep staan. Doordat we midden in het centrum van Yerseke zitten, komt er veel publiek langs. Ook hebben we geen vaste breng en ophaaltijden waardoor er heel de dag onverwachts ouders / verzorgers binnen kunnen komen. de haal en brengtijden van de kinderen zijn erg wisselend waardoor er ook geen patroon in zit.
 • Buitenspelen: doordat de kinderen niet alleen buiten mogen spelen, gaat er een collega mee naar buiten. Zij kunnen elkaar zien door de verschillende ramen die er zijn.
 • Verschonen van de kindjes: verschoning van de kindjes vind op een centrale plaats in de speelruimte plaats. Je kunt de commode vanuit alle hoeken van de speelruimte zien. Smeren van zalfjes doe je met een vochtig doekje. Mocht je iets bijzonders zijn B.V. rode plekken op een geslachtsdeel waar je zalf als extra verzorging op wilt doen of het willen taperaturen van een kindje doordat je denkt dat het kindje koorts heeft roep dan een collega erbij. Vertel ook het kindje wat je ga doen en waarom je dit doet. Wil het kindje dit niet. Doe het dan ook niet. Communiceer ook altijd naar de ouder als je extra verzorging hebt uitgevoerd.
 • Keuken: de keuken is een openruimte waardoor een andere collega mee kan kijken in de speelruimte en kan mee horen. De keuken is afgesloten door middel van een traphekje.
 • Kindje kroelen, bij je zitten: wil een kindje bij je op schoot zitten om even te kroelen of getroost te worden. Benoem het naar het kind. Zodat ook een collega het kan horen.
 • B.v.: ben je zo verdrietig, kom je even bij mij op schoot zitten?
 • Of wil je even kroelen bij de juf?, dat mag wel even hoor.
 • Afscheid / slapen: sommige kinderen willen bij het afscheid of naar bed je een kusje geven. Dit mag alleen op de wang. Wij leren de kinderen kusjes geven mag alleen op de wang. Papa en mama mogen je een kusje op de mond geven maar bij de juffen en andere kindjes mag dit alleen op de wang.
 • Straffen: heeft een kindje even apart gezeten B.V. omdat hij een ander kindje een klap had gegeven. Bij kleine kindjes mag de juf bij het goed maken een korte kroel geven. Het is nu goed, je mag nu weer lief gaan spelen, de juf is niet meer boos op jou.

Bij oudere kindjes leren wij de kindjes een hand geven. Je moet sorry zeggen en een hand geven aan het kindje die je een klap heb gegeven. Goed gedaan, de juf is niet meer boos, je mag weer lief gaan spelen.

 • Overtreding: we hebben als team afspraken met elkaar gemaakt. Het is belangrijk dat we eerlijk en open naar elkaar zijn. Dit schept een open en gezellige sfeer voor ons kinderdagverblijf. Kinderen voelen zich veilig bij ons op het kinderdagverblijf en personeelsleden werken graag op ons kinderdagverblijf. Dit moeten wij zelf ontwikkelen door elkaar open en eerlijk te benaderen. Dit kan zowel op ons gedrag zijn als op hoe we handelen. Het is van belang dat je het gelijk zegt, op het moment dat het gebeurt. Dit is soms moeilijk maar wel belangrijk omdat de ander zich het dan nog herinnert en er iets mee kan doen.

Mocht een collega het er niet mee eens zijn, of zich beledigd voelen ga dan alleen of samen naar de leidinggevende in dit geval Karin Bronsema. Hier zal dan verder over gepraat worden.

Mocht je dingen zien die echt niet kunnen zoals seksueel/ geweld getinte dingen, vernederend gedrag. Spreek direct je collega er op aan en meldt dit gelijk aan de leidinggevende Karin Bronsema. Hierop zal gelijk actie worden genomen met gevolg van schorsing. Zo lang het onderzoek loopt.

Mocht je niet naar je leidinggevende/ bazin kunnen omdat zij zelf verdacht wordt. Bundel dan je krachten als collega’s samen om haar hiermee te confronteren. Je moet dan ook de GGD hierover informeren.

 • Slot: natuurlijk hoopt iedereen dat zoiets nooit gebeurt. Daarom is transparantie ook zo belangrijk in ons kinderdagverblijf. Maar transparantie kan alleen als wij als team open en eerlijk naar elkaar durven te zijn. Wees je altijd bewust van alle handelingen die je doet. Of het nu een kindje is wat je troost of een kindje optilt omdat hij gaat eten. Wees open ….. praat veel ….. ik ga je nu optillen, ik ga nu een schone broek geven …. Dit is goed voor de taalontwikkeling van het kind, het kind weet wat je gaat doen en je bent transparant naar je collega.
 • de maatregelen en afspraken zijn in samenspraak gemaakt met de oudercommissie. In september 2013 hebben we overleg. Over hoe het gaat en of er nieuwe aanpassingen nodig zijn. Jaarlijks zullen de maatregelen en afspraken bekeken worden, en zo nodig worden aangepast.
Het Oogappeltje Yerseke
Kerkhoekstraat 20
4401 GD Yerseke
T 0113 - 57 4 698

Volg ons ook op
Het Oogappeltje Kapelle
Vroonlandseweg 47 D
4421 BW Kapelle
T 0113 - 34 46 53

Volg ons ook op