Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy statement bezoeken!

Klachtenregeling

september2016
 
Wij vinden het belangrijk om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan er wel eens iets gebeuren waar je niet tevreden over bent. We horen dit dan graag van je. Jouw opmerkingen helpen ons om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Je kunt dit ons op de volgende manieren laten weten.
 
Rechtstreeks:
 • Je kunt je verbeterpunten bespreken met de medewerkers van de locatie of directie (0623621375). Zij gaan samen met jou op zoek naar de juiste oplossing.
 • Wanneer dit niet leidt tot een goede oplossing, bespreken we je klacht samen met de directie, en medewerkster van de locatie.
 
Klachtenregeling:
 • Komen we er dan samen toch nog niet uit, dan kun je een klacht indienen.
 • Je dient een klacht in door het klachtenformulier op deze website of deze in te vullen wat op de locatie ligt. 
 • We nemen klachten altijd serieus en nemen dan ook zo snel mogelijk contact met je op.
 • We doen ons uiterste best om je klacht naar tevredenheid op te lossen. Je kunt er van uit gaan dat we dit binnen 6 weken doen.
 • We houden je via de email steeds op de hoogte van wat er met je klacht gebeurt en informeren je natuurlijk over de uiteindelijke afhandeling.
 • Ons klachtenformulier kan ook gebruikt worden door een lokale oudercommissie om een gezamenlijke klacht in te dienen.
Geschillencommissie:
 • Hebben we de klachtenregeling volledig doorlopen en zijn we er niet uitgekomen, dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie.
 • Aan het behandelen van een klacht in de Geschillencommissie zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op www.degeschillencommissie.nl
 • Laten de omstandigheden het niet toe dat je de klacht eerst met ons bespreekt, dan kun je je klacht ook rechtstreeks indienen bij de Geschillencommissie.
 • Je kunt je klacht ook bij de Geschillencommissie indienen wanneer het ons niet gelukt is je binnen 6 weken naar tevredenheid te helpen.
Het Oogappeltje Yerseke
Kerkhoekstraat 20
4401 GD Yerseke
T 0113 - 57 4 698

Volg ons ook op
Het Oogappeltje Kapelle
Vroonlandseweg 47 D
4421 BW Kapelle
T 0113 - 34 46 53

Volg ons ook op