Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy statement bezoeken!

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Op 1 januari 2018 wijzigen de kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang. De wijzigingen verbeteren de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en alle kinderen krijgen een mentor.

De wijzigingen komen voort uit het akkoord IKK dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, de FNV en het CNV in 2016 sloten. Op een later moment heeft ook de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang zich achter het IKK akkoord geschaard.

De wijzigingen kunnen ingrijpend zijn voor de kinderopvangorganisatie, de pedagogisch medewerkers, de ouders, de kinderen en de oudercommissie. Hoe ingrijpend de wijzigingen zijn op de dagelijkse praktijk in de opvang en op de prijs van de opvang verschilt per organisatie.

Invloed op de kosten en prijs van de kinderopvang

De invloed van de maatregelen op de kosten is sterk afhankelijk van de uitwerking van de kwaliteitseisen in de nieuwe situatie. De oudercommissie heeft in het tarieftraject mede geadviseerd over de voorgestelde prijs. Het landelijk vastgestelde maximum uurtarief verandert ook door de gewijzigde kwaliteitseisen. Meer weten over de landelijke wijzigingen in het maximumuurtarief? Lees hier meer.

Gewijzigde kwaliteitseisen

Het akkoord IKK is ingedeeld in vier thema’s. Ieder thema bestaat uit meerdere gewijzigde of aanvullende kwaliteitseisen. De maatregelen gaan in per 1 januari 2018, tenzij anders vermeld. Wijzigingen kwaliteitseisen op hoofdlijnen:
 

 

 

 

 


 

Klik op bovenstaande links om meer over de diverse thema's te lezen. Ook heeft de Rijksoverheid informatiefilmpjes voor ouders en medewerkers ontwikkeld. Deze vindt u hier.

 

Adviesrecht oudercommissie

De oudercommissie heeft adviesrecht over bijna alle wijzigingen als gevolg van de gewijzigde kwaliteitseisen. Meer weten over het adviesrecht van de oudercommissie met betrekking tot IKK? Lees hier meer.


Bron: Rijksoverheid www.veranderingenkinderopvang.nl

 

Het Oogappeltje Yerseke
Kerkhoekstraat 20
4401 GD Yerseke
T 0113 - 57 4 698

Volg ons ook op
Het Oogappeltje Kapelle
Vroonlandseweg 47 D
4421 BW Kapelle
T 0113 - 34 46 53

Volg ons ook op