Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy statement bezoeken!
U bent hier: Home NL Kapelle Peutergroep

Peutergroep

 

Kwaliteit, Veiligheid & Warmte

Ieder kind is bijzonder en uniek, een parel in Gods hand. Wij van Kinderopvang Het Oogappeltje zijn blij en dankbaar een stukje van het leven van uw kind mee te mogen maken. Ook zijn we ons sterk bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt. Kwaliteit en veiligheid vinden we daarom erg belangrijk. Daarnaast willen we uw kind warmte en een thuisgevoel bieden.

Onze peutergroep (voorheen de peuterspeelzaal)

De peutergroep van Kinderopvang Het Oogappeltje is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De meeste kinderen gaan zodra ze 4 jaar zijn naar de bassischool. Het is belangrijk hen zo goed mogelijk voor te bereiden op deze overstap. Dit doen we door de kinderen vaardigheden bij te brengen voor het omgaan met anderen. Er wordt een begin gemaakt met het zich kunnen inleven in anderen en het tonen van interesse voor anderen. Onze peutergroep helpt uw peuter met het vergroten van zijn of haar ervaringswereld. Daarom werken we met een aantal pedagogische doelen, zoals beschreven in de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen. Deze doelen zijn:

  • Het creëren van een veilige omgeving om in te spelen en te leren
  • Het bijdragen aan en stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling
  • Het bijdragen aan en stimuleren van de sociale ontwikkeling
  • Het aanleren van waarden en normen
  • Bijdragen aan de morele ontwikkeling

Een ander pedagogisch doel dat wij erg belangrijk vinden is de kinderen spelenderwijs kennis laten maken met het christelijk geloof.                       

 

 

Wie zijn Uk & Puk? 

Uk is de personificatie van ieder kind dat deel uitmaakt van de groep. Puk is een handpop die op een speelse manier de kinderen begeleidt in hun spel. Hij hoort bij de groep en is het speelkameraadje van alle kinderen. Puk biedt troost en is een vriendje bij wie de kinderen zich veilig kunnen voelen. Bij werken met Uk & Puk staat een aantal elementen centraal:

Spraak & Taal

Samen praten is belangrijk. De pedagogisch medewerkers praten daarom veel met de kinderen tijdens het spelen. Daarnaast besteedt Uk & Puk veel aandacht aan voorlezen. Spelenderwijs leert uw kind nieuwe woorden.

Omgaan met gevoelens & Omgaan met elkaar

De ontwikkeling van de manier waarop kinderen met zichzelf en anderen omgaan, wordt ook wel de sociaal-emotionele ontwikkeling genoemd. De activiteiten rond Uk & Puk stimuleren uw kind andere kinderen te helpen, keuzes te maken, iets aan anderen te laten zien of te vertellen, en voor zichzelf op te komen.

Bewegen & Ervaren

Door actief bezig te zijn, ontdekken kinderen de wereld om zich heen. Door te bewegen ontdekken kinderen wat ze allemaal kunnen. Bij het ontdekken van de wereld maken de kinderen gebruik van hun zintuigen: voelen, kijken, luisteren, proeven en ruiken.

Ruimtelijk begrip

Met activiteiten gericht op de ontwikkeling van ruimtelijke begrippen, doen kinderen allerlei ervaringen op die belangrijk zijn voor hun verstandelijke ontwikkeling. Een voorbeeld van een activiteit gericht op ruimtelijk begrip is het aantrekken van verschillende maten schoenen. De kinderen ervaren welke schoenen te groot, te klein of precies passend zijn.

Thema’s

Pedagogisch programma Uk & Puk bestaat uit diverse activiteiten rondom verschillende thema’s. Deze thema’s sluiten aan op de belevingswereld van kinderen. Handpop Puk speelt vaak een belangrijke rol bij de thema-gebonden activiteiten. Hij maakt bijvoorbeeld iets mee wat de kinderen herkennen. Zoals het hebben van nieuwe schoenen. Of een beetje ziek zijn. Puk laat de kinderen iets zien, maakt grapjes en stelt veel vragen. Op een speelse en prikkelende manier betrekt hij de kinderen bij een activiteit en daagt hen uit mee te doen.

De Uk & Puk-thema’s zijn: 

·         Welkom Puk

·         Knuffels

·         Hatsjoe

·         Ik en mijn familie

·         Wat heb jij aan vandaag?

·         Regen

·         Eet smakelijk

·         Reuzen en kabouters

·         Oef, wat warm

·         Ik ben bijna 4!

 

IMG-20160628-WA0002

 

U & Uk & Puk

Via informatiebrieven, ouderbrieven, het informatiebord in de hal en Facebook houden we u op de hoogte van het actuele Uk & Puk-thema waarmee uw kind bezig is.

 

Observatiesysteem KIJK

In de peutergroep werken we met observatiesysteem KIJK. Doel hiervan is uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de overgang naar de basisschool. Eens per jaar vullen onze pedagogisch medewerkers de zogenoemde KIJK-registratie in. Deze geeft een duidelijk beeld van de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast ontvangt u eens per jaar een uitnodiging voor een voortgangsgesprek. Observatiesysteem KIJK is nadrukkelijk geen toets. Ieder kind ontwikkelt zich immers op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. KIJK is een instrument dat ons in staat stelt elk kind afzonderlijk uitdagingen op maat aan te bieden en (zonodig extra) te ondersteunen bij het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden.
 

Informatieavonden

Jaarlijks organiseert Kinderopvang Het Oogappeltje een aantal informatieavonden over thema’s als opvoeden, EHBO en de activiteiten in het kinderdagverblijf en in de peutergroep.

 

Indeling ochtend peutergroep

08.15 - 08.45 uur

Inloop

09.00 - 09.15 uur

Opruimen aan de hand van een liedje, toiletbezoek

09.15 uur

Samenzijn in de kring (bidden, boekje lezen, liedje zingen, fruit eten, drinken)

09.45 uur

Spelen in de diverse hoeken (naar keuze in de bouwhoek, poppenhoek, knutselhoek of spelletjeshoek)

10.30 uur

Opruimen aan de hand van een liedje, toiletbezoek

10.40 uur

Vrij spelen in de buitenlucht

11.15 uur

Opruimen, afsluiting met een liedje en gebed

11.30 - 11.45 uur

Ophalen van de kinde

 

Het Oogappeltje Yerseke
Kerkhoekstraat 20
4401 GD Yerseke
T 0113 - 57 4 698

Volg ons ook op
Het Oogappeltje Kapelle
Vroonlandseweg 47 D
4421 BW Kapelle
T 0113 - 34 46 53

Volg ons ook op