Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy statement bezoeken!

Kinderdagverblijf

Ieder kind is bijzonder en uniek, een parel in God's hand. Wij van Kinderopvang t'Oogappeltje zijn blij en dankbaar een stukje van het leven van uw kind mee te mogen maken. Ook zijn wij ons sterk bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt. Kwaliteiten en veiligheid vinden wij daarom erg belangrijk. Daarnaast willen wij uw kindje warmte en een thuisgevoel bieden. Op het kinderdagverblijf doen wij dat door veel met de kinderen te spelen. Gezellig op het kleed of aan de tafel. Door bij ze te gaan zitten ben je toegankelijk en is er veel tijd om te knuffelen.

 

Spraak & Taal                                                            

Samen praten is belangrijk. De pedagogisch medewerkers praten daarom veel met de kinderen tijdens het spelen. Daarnaast besteeden we veel aandacht aan voorlezen. Spelenderwijs leert uw kind nieuwe woorden.

Omgaan met gevoelens & Omgaan met elkaar

De ontwikkeling van de manier waarop kinderen met zichzelf en anderen omgaan, wordt ook wel de sociaal-emotionele ontwikkeling genoemd. De activiteiten stimuleren uw kind andere kinderen te helpen, keuzes te maken, iets aan anderen te laten zien of te vertellen, en voor zichzelf op te komen.

Bewegen & Ervaren

Door actief bezig te zijn, ontdekken kinderen de wereld om zich heen. Door te bewegen ontdekken kinderen wat ze allemaal kunnen. Bij het ontdekken van de wereld maken de kinderen gebruik van hun zintuigen: voelen, kijken, luisteren, proeven en ruiken.

Ruimtelijk begrip

Met activiteiten gericht op de ontwikkeling van ruimtelijke begrippen, doen kinderen allerlei ervaringen op die belangrijk zijn voor hun verstandelijke ontwikkeling. Een voorbeeld van een activiteit gericht op ruimtelijk begrip is het aantrekken van verschillende maten schoenen. De kinderen ervaren welke schoenen te groot, te klein of precies passend zijn.

 

Thema’s

Pedagogisch programma  bestaat uit diverse activiteiten rondom verschillende thema’s. Deze thema’s sluiten aan op de belevingswereld van kinderen. Een Handpop  speelt vaak een belangrijke rol bij de thema-gebonden activiteiten. Hij maakt bijvoorbeeld iets mee wat de kinderen herkennen. Zoals het hebben van nieuwe schoenen. Of een beetje ziek zijn. De handpop laat de kinderen iets zien, maakt grapjes en stelt veel vragen. Op een speelse en prikkelende manier betrekt hij de kinderen bij een activiteit en daagt hen uit mee te doen.
 

 

Via informatiebrieven, ouderbrieven, het informatiebord in de hal en Facebook houden we u op de hoogte van het actuele thema waarmee uw kind bezig is.

 

Informatieavonden

Jaarlijks organiseert Kinderopvang Het Oogappeltje een aantal informatieavonden over thema’s als opvoeden, EHBO en de activiteiten in het kinderdagverblijf en in de peutergroep.

 

 

Dagindeling kinderdagverblijf, locatie KAPELLE

06.15 - 09.30 uur

Vrij spelen

09.30 - 10.00 uur

Welkomstliedje, fruit eten, boekje lezen

10.00 - 10.30 uur

Vrij spelen, verschonen van de kinderen

10.30 - 11.00 uur

Knutselen, naar buiten, op stap gaan

11.00 - 11.30 uur

Vrij spelen

11.30 - 12.30 uur

Eten

12.30 - 13.45 uur

Liedje zingen, boekje lezen

13.45 - 14.00 uur

Vrij spelen

14.00 uur

Verschonen van de kinderen

13.00 - 15.00 uur

Kinderen slapen, anderen vrij spelen

14.00 uur

Kinderen die wakker zijn krijgen drinken

15.00 - 15.15 uur

Drinken

15.15 - 16.00 uur

Knutselen, naar buiten gaan, spelletjes doen

16.00 - 18.00 uur

Vrij spelen in de buitenlucht

18.00 - 19.30 uur

Warm eten en vrij spelen


NB:

  • Indien nodig worden de kinderen tussendoor verschoond
  • Boekjes, liedjes en knutselwerkjes zijn zowel van christelijke als niet-christelijke aard

 

Het Oogappeltje Yerseke
Kerkhoekstraat 20
4401 GD Yerseke
T 0113 - 57 4 698

Volg ons ook op
Het Oogappeltje Kapelle
Vroonlandseweg 47 D
4421 BW Kapelle
T 0113 - 34 46 53

Volg ons ook op