Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy statement bezoeken!

Buitenschoolse opvang                                                                                 IMG-20160623-WA0011       IMG-20160623-WA0009 

De buitenschoolse opvang van Kinderopvang Het Oogappeltje

In onze buitenschoolse opvang, verzorgd door gecertificeerde pedagogisch medewerkers, is er alle ruimte voor vrij spelen. Dat wil zeggen: spelen naar eigen inzicht en behoefte. Hiervoor zijn verschillende materialen en speelgoed beschikbaar. Natuurlijk is er ook gelegenheid voor het maken van huiswerk. Onze pedagogisch medewerkers sporen de kinderen zoveel mogelijk aan mee te doen aan activiteiten. Tijdens vakanties zal hier meer de nadruk op liggen dan buiten de vakantie om

In onze buitenschoolse opvang werken we geduurende 6 a 8 weken met een thema. U kunt hierbij denken aan sport en spel, drama, koken, creatieviteit,tuinieren, torneel e.d.

Via informatiebrieven, het informatiebord in de hal en Facebook houden we u op de hoogte van het actuele activiteiten waarmee uw kind bezig is.

                                                               

 

 

 

Dagindeling BSO

06.15 - 08.00 uur

Inloop

 

07.00 - 07.30 uur

Kinderen kunnen ontbijten, voorafgegaan door een gebed

 

07.00 uur

Vrij spelen

 

07.30 uur

Tandenpoetsen door kinderen die bij ons hebben ontbeten

 

08.00 uur

Jassen aantrekken, klaarmaken voor school

 

08.10 uur

Leidsters brengen de kinderen naar school.

 


Dagindeling Naschoolse opvang:

15.00 uur

Kinderen worden van school gehaald.

15.30 uur

Gezamenlijk drinken + koekje/ fruit, kringgesprek na korte overdenking

15.45 - 18.00 uur

Vrij spelen / naar wens deelnemen aan aangeboden activiteiten / huiswerk maken

18.00 - 19.30 uur

Warm eten en vrij spelen


Dagindeling Vakantie opvang:

06.15 uur

Inloop

7.00 - 8.30 uur

Ontbijten, voorafgegaan door een gebed

7.00 - 9.30 uur

Vrij spel naar keuze

9.30 - 10.00 uur

Gezamenlijk drinken, fruit eten, luisteren naar een Bijbelverhaal, samen bidden

10.00 - 11.30 uur

Vrij spelen en activiteiten.

11.30 - 12.30 uur

Eten (bidden voor en na)

12.30 uur

Tandenpoetsen

12.30 - 18.00 uur

Vrij spel en activiteiten.

18.00 - 19.30 uur

Warm eten en vrij spelen

 

Het Oogappeltje Yerseke
Kerkhoekstraat 20
4401 GD Yerseke
T 0113 - 57 4 698

Volg ons ook op
Het Oogappeltje Kapelle
Vroonlandseweg 47 D
4421 BW Kapelle
T 0113 - 34 46 53

Volg ons ook op